CTMTC

Proses Llinell Gynhyrchu PSF wedi'i Ailgylchu ar gyfer ffibr gwag 3D

Yn y planhigyn nyddu,toddir y naddion potel mewn allwthwyr, a'u nyddu'n dynnu.

Mae'r toddi sy'n dod allan o'r homogenizer yn mynd i mewn i belydr troelli lle mae'r system pibellau dosbarthu a ddyluniwyd yn arbennig yn gwarantu'r un amser aros i'r toddi gyrraedd pob safle nyddu.

Ar ôl pasio trwy bibellau dosbarthu, falfiau pin, a'r pwmp mesuryddion, mae'r toddi yn llifo i becynnau troelli yn unffurf.

Mae sgrin hidlo a thywod hidlo y tu mewn i'r pecyn troelli, sy'n tynnu amhureddau o'r toddi.Daw'r tawdd yn ffrwd fach ar ôl cael ei allwthio o ficro-dyllau'r troellwr.

Mae'r system pibellau toddi a'r trawst troelli yn cael eu gwresogi gan anwedd HTM o system HTM.Mae'r system ddosbarthu anwedd a ddyluniwyd yn arbennig yn sicrhau tymheredd unffurf ar bob troellwr.

Yn y siambr diffodd, mae'r llif toddi yn cael ei oeri a'i solidoli gan aer oer unffurf.Ar ôl pasio system pesgi gwefusau, mae'r tynnu'n cael ei gludo i'r panel derbyn trwy'r gell nyddu.